מייסטרים / אומנים

בית הספר למייסטרים פועל מכוח הסכם ושיתוף פעולה עם ממשלת באדן וירטמברג בגרמניה, ואיגוד בעלי המלאכה שבמדינה זו. מוסדות אלה מכירים בצור לבון כמוסד ראוי להכשיר ולהכין את תלמידיו לבחינות העליוניות והמעשיות לתואר מייסטר בארץ.

"המייסטר" הינו הדירוג המקצועי הגבוה ביותר בתחום היצרני / מעשי, והוא מענק באופו בלעדי ע"י איגוד בעלי המלאכה.

הכשרת מייסטרים בצור לבון משולבת במספר תוכניות הכשרה:
הכשרת אומנים בוני תבניות.
הכשרת מורים מקצועיים בעיבוד שבבי.
הכשרת בעלי מקצוע בכירים / מנהלים במערך ייצור.