ישקר – מרכז הכשרה והדרכה

קבוצת ישקר היא ספינת הדגל של התעשייה בישראל ויצרנית כלי עיבוד שבבי השנייה בגודלה בעולם. משנת 2000 צור לבון משמש מרכז הדרכה והכשרה של הקבוצה.
מרכז ההדרכה אחראי לפיתוח ושדרוג מקצוענות העובדים, במפעלי הקבוצה, ולבניית מסלולי קריירה לפיתוח אישי,מקצועי וניהולי בקבוצה.

הפעילות במרכז ההדרכה מתחלקת לשני תחומי פעילות מרכזיים:

א. הכשרה למקצוע  של מועמדים לעבודה בישקר

תושבי האזור,המעוניינים להתקבל לעבודה בישקר, מוצעים קורסי הכשרה למקצוע במרכז ההדרכה וההכשרה:

קורסי הכשרה למקצוע, למפעילי מכונות עיבוד שבבי ממוחשבות (CNC)

קורסי הכשרה למקצוע, למפעילי מכונות לחיצה ממוחשבות (CNC)

המסיימים את הקורסים בהצלחה משתלבים בעבודה באחד ממפעלי הקבוצה.

ב. עובדי ישקר

מרכז ההדרכה עוסק בפיתוח יכולות וכישורים של עובדי ישקר בהתאם לשלב ההתפתחות שלהם בחברה:
העובדים המתחילים
לאחר קורסי הכשרה, משתלבים במפעלים ובמחלקות השונות באמצעות מנגנון חניכה והכשרה מקצועי בכל מפעל. מנגנון זה מאופיין, מפותח ומנוהל על ידי צוות צור לבון.
עובדים ותיקים
מקבלים שירותים שונים בתחום ההדרכה והפיתוח:
קורסים והדרכות לעובדים בהתאם לצורכי המפעל
קורסי מנהלים ותהליכי פיתוח מנהלים

קישור לאתר ישקר